Kotihoitopalvelut

Hyvän olon perusta on sekä fyysinen että psyykkinen hyvinvointi. Elämämme on nykyään kiireistä, koska arjen velvoitteet tekevät aikatauluistamme haasteellisia. Hyvänolonpalvelu tarjoaa helpotusta arjen kiireisiin tuoden laaja-alaiset palvelut suoraan kotiisi.

Kotihoito palvelut

Kotihoito palvelumme tarkoituksena on varmistaa ihmisen selviytyminen turvallisesti omassa kodissaan silloin kun toimintakyky ja voimavarat ovat heikentyneet. Riittävät palvelut mahdollistavat useinkin sen, että vaikka oma toiminta ei enää riitä arjessa selviytymiseen, niin oikeanlaisilla avuilla voidaan asumista omassa kodissa jatkaa. Hoitopalvelun tarkoitus on myös jatkuvasti kartoittaa ja seurata kotona selviytymistä.

Hoitokäyntien pituuteen vaikuttaa se, että onko hoitopalvelu Paimion kaupungin palvelusetelillä, jolloin kaupungintoimesta määritetään käynti ajat. Jos palvelu hankitaan yksityisenä palveluna, voimme yhdessä asiakkaan, omaisten ja meidän ammattitaitoisen tiimimme kanssa kartoittaa avun tarpeen ja määrittää käyntien pituuden. Teemme käyntejä 7 päivänä viikossa aamu, päivä ja iltakäyntejä. Käynnin tarve voiolla myös kerran tai muutaman kerran viikossa. Välttämättä ei tarve ole päivittäisille käynneille.

Tiimissämme palvelee sairaanhoitaja, lähihoitaja ja kodinhoitaja. Pienen tiimimme ansiosta samat tutut hoitajat tekevät käynnit. Hoitajien määrä on 3 henkilöä.
Kotihoito käyntejä teemme ikäihmisille, mielenterveys-  päihdekuntoutujille sekä vammaisille. Lisäksi palvelemme asiakkaita, jotka tarvitsevat apua tilapäisesti, esim. leikkauksen tai muun sairaudesta toipumisen jälkeen.

Kotihoitokäynneillä teemme seuraavia palveluja:

 • avustavat aamu- ja iltatoimet esim. pesu- ja pukemisavut
 • Lääkityksestä huolehtiminen
 • verenpainen, verensokerin mittaukset
 • kattava terveyden ja voinnin seuranta sekä kotikuntoisuuden jatkuva kartoitus
 • huolehdimme ravitsemuksesta esim. aamu- ja iltapalan laitto
 • henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen esim. suihkutusapu
 • ulkoilua yhdessä hoitajan kanssa
 • apua lääkäri ym. käynneille
 • asiointi apu
 • kuntouttavaa toimintaa esim. jumppa tai vaikkapa ristikoiden täyttäminen
 • teemme pyykinpesua ja tarvittaessa silitämme pyykit

 

Meidän kautta voidaan järjestää apuvälineitä ja hoitotarvikkeita kotiin. Lisäksi on mahdollisuus hankkia fysioterapeutin apuja esim. kuntouttavaan toimintaa (jumppa-ohjeita ym.)
Kuulumme Paimion kaupungin tuottajarekisteriin, joka mahdollistaa palvelusetelin käytön palveluissamme. Tämän palveluntarpeen kartoitus tehdään kaupungin toimesta. Yksityisenä palveluna palvelu kartoitetaan ja suunnitellaan maksuttomalla hoidonsuunnittelu käynnillä. Tämä on kotitalousvähennys kelpoista ja arvolisäverotonta palvelua. Tämä maksuton käynti ei vielä velvoita mihinkään, vaan asioita keskustellaan.